English
همکاری با ما
لطفا رزومه کامل خود را برای همکاری با شرکت یشم به این ایمیل ارسال کنید.
یا اطلاعات خود را با استفاده از فرم تماس ارسال نمایید. 
آدرس: تهران، يوسف آباد، نرسيده به همت، خيابان 65، پلاك 12، طبقه اول كد پستي : 1434965311 تلفن: 88065665 فاکس: 88213967