پوشش‌های تعميراتی خودرو
پوليش

قسمتی از روکش شفاف را از بین می برد تا خط و خش از بین برود و یک سطح صاف ایجاد شود.