پوشش‌های چوب

روکش چوب روی مبلمان خانگی و اداری، پارکت، کفپوش، لکه های چوب و غیره اعمال می شود.