پوليش نرم اتومبيلی

پوليش نرم جهت پرداخت و براق كردن سطح رنگ، رفع خراش‌هاي سطحي و ماتي رنگ اتومبيل استفاده مي‌شود.
ويژگي‌ها:
  • داراي دانه‌بندي مناسب (قابل استفاده پس از پوليش زبر يا پوستاپ)
  • ايجاد فيلم محافظ در مقابل اشعه خورشيد
روش مصرف
ابتدا سطح را تميز و خشك نماييد. مقداري از محصول را در سايه روي سطح خنك بماليد. سپس با يك پارچه نرم آن را با حركات دوراني روي سطح پخش نموده و سطح را براق نماييد. باقيمانده پوليش روي سطح را با يك پارچه تميز و نرم پاك كنيد.