اندود درزگير صادراتی مشكی

اندود درزگير تك‌جزئي و مخصوص عايق كردن سطوح در برابر رطوبت است. به راحتي با ليسه يا كاردك قابل اعمال است و مقاومت عالي در برابر رطوبت ايجاد مي‌كند..
روش مصرف
بعد از آماده سازي سطح، اندود را با اسپري، قلم‌مو يا ليسه به صورت يك لايه نازك اعمال نماييد. براي سادگي مصرف، به آن تينر اضافه كنيد.