آستر 2K معمولی

استر 2K مخصوص رنگ 2K يا بيس‌كوت مي‌باشد و دوجزئي است. با نسبت 3 حجم آستر و يك حجم هاردنر سخت مي‌گردد.
ويژگي‌ها:
  • سازگاري عالي با رنگ بيس‌كوت و 2K
  • چسبندگي خوب روي كليه سطوح حتي آلومينيومي
  • مقاومت عالي در برابر آب و رطوبت
  • رنگ اعمال‌شده روي اتومبيل تا سال‌ها در برابر رطوبت مقاومت مي‌كند.