شاینی

صنایع رنگ و رزین یشم به تازگی اقدام به تولید ضدیخ و خنک کننده هایی با پایه  اتیلن گلایکول همراه مواد افزودنی  آلی  یا معدنی نموده است .این محصول  محافظ مناسبی در برابر خوردگی میباشد. وجود ضدیخ در موتور در تمام طول سال اهمیت بسیار زیادی برای حفظ دوام موتور دارد. .استفاده از ضدیخ و خنک کننده  نه تنها به حفاظت از موتور خودرو در برابر برودت هوا کمک می کند.