كلير دوجزئی هليوس (ساخت اروپا)

به عنوان لايه نهايی روي رنگ بيس‌كوت به كار میرود.
ويژگیها:
  • خشك شدن سريع
  • براقيت عالی
  • عدم زردگرايی در شرايط جوی