بتونه نيتروسلولزی (فوری) اخرايی-1119 و خاكستری-1120

بتونه فوری تك‌جزئی است و براي پركردن ناهمواری های كم‌عمق به كار میرود.
ويژگیها:
  • خشك شدن سريع بعد از اعمال
  • سنباده‌خوري عالي
  • چسبندگي خوب روي سطوح مختلف