كلير پلي‌يورتان چوب (برحسب سفارش)

كلير پلي‌يورتان دوجزئي است و به وسيله اسپري روي سطح اعمال مي‌شود.
ويژگي‌ها:
  • مقاومت بسيار عالي در مقابل رطوبت
  • مقاومت در برابر UV
  • براقيت عالي