كلير چوب آلكيد-يورتان 1831

كلير آلكيد-يورتان تك‌جزئي است و به وسيله اسپري با تينر روغني قابل اعمال است.
ويژگي‌ها
  • مقاومت در برابر  رطوبت
  • براقيت عالي
روش مصرف
يك درجه كبالت* : برابر 16 سی سی که معادل آن بر روی ظرف کبالت یشم مدرج شده است.
يك درجه پراكسايد* :برابر 72 سی سی که معادل آن بر روی ظرف پراکساید یشم مدرج شده است.