رنگ رويه آلكيدي (روعني)

تك‌جزئي است و در شيدهاي مختلف عرضه مي‌شود. اعمال آن ساده است و براقيت بالايي دارد.