آستر فوری خاكستری-1010 و بژ-1020 سفيد-1009 و مشكی-1008 (صادراتی)

آستر فوري تك‌جزئي است و روي سطوح آهني قبل و بعد از استفاده از بتونه به كار مي‌رود.
ويژگي‌ها:
  • خشك شدن سريع بعد از اعمال
  • سنباده‌خوري عالي
  • چسبندگي خوب روي سطوح آهني و چوبي