آستر 2K پرجامد

آستر 2K مخصوص رنگ 2K يا بيس‌كوت مي‌باشد و دوجزئي است. با نسبت 4 حجم آستر و يك حجم هاردنر سخت مي‌گردد.
ويژگي‌ها:
  • قشر خشك ايجادشده توسط اين آستر در مقايسه با ساير آسترها بالاتر است، در نتيجه دفعات پاشش كمتر مي‌شود. معمولا نيازي به خش‌گيري با بتونه فوري نيست.
  • سازگاري عالي با رنگ بيس‌كوت و 2K
  • چسبندگي خوب روي كليه سطوح حتي آلومينيومي
  • مقاومت عالي در برابر آب و رطوبت
  • رنگ اعمال‌شده روي اتومبيل تا سال‌ها در برابر رطوبت مقاومت مي‌كند.